Photo detail

Lexi Thompson during the LPGA's 2013 Kia Classic.