Oklahoma State's Ian Davis won the Cotton States Invitational.

Oklahoma State's Ian Davis won the Cotton States Invitational.