Photo detail

Ashlan Rasmey won the 2013 Eastern Women's Amateur.