Yingzhou Yun reacts to missing a putt.

Yingzhou Yun reacts to missing a putt.