Ben Martin during the third round of PGA Tour Q-School.

Ben Martin during the third round of PGA Tour Q-School.