Photo detail

Maria Verchenova smiles during the opening round in Dubai.