Ian Poulter does his best to split time between the PGA Tour and European Tour.

Ian Poulter does his best to split time between the PGA Tour and European Tour.