Photo detail

South Korean Kim Dae-hyun won the OneAsia Tour's Maekyung Open on May 9.