Thomas Bjorn wins the Estoril Open.

Thomas Bjorn wins the Estoril Open.