Photo detail

John Elway during Round 1 of the Colorado Senior Open.