Jhonattan Vegas during the third round of the Bob Hope Classic.

Jhonattan Vegas during the third round of the Bob Hope Classic.