Photo detail

Julian Etulain during the Bogota Open.