Photo detail

No. 3 on the Tortolita nine at Ritz-Carlton Dove Mountain