Photo detail

Lexi Thompson during Round 3 of the Navistar LPGA