Photo detail

Texas senior Madison Pressel (file photo)