Photo detail

Jordan Spieth left Texas despite no guaranteed starts on the PGA Tour.