PGA Tour player Corey Pavin talks with UCLA head coach Derek Freeman during Round 2.

PGA Tour player Corey Pavin talks with UCLA head coach Derek Freeman during Round 2.