Lexi Thompson during the LPGA's 2013 Kia Classic.

Lexi Thompson during the LPGA's 2013 Kia Classic.