PGA Tour rookie Ben Kohles’ Titleist Vokey Design SM4 are heavily detailed.

PGA Tour rookie Ben Kohles’ Titleist Vokey Design SM4 are heavily detailed.