Oklahoma State senior Kevin Dougherty

Oklahoma State senior Kevin Dougherty