Photo detail

Oklahoma State senior Kevin Dougherty