Tour Edge Exotics XCG7 iron.

Tour Edge Exotics XCG7 iron.