Lexi Thompson during the LPGA's 2014 Kraft Nabisco Championship.

Lexi Thompson during the LPGA's 2014 Kraft Nabisco Championship.