Matrix OZIK TPHDe graphite shaft.

Matrix OZIK TPHDe graphite shaft.