Photo detail

Wen-Chong Liang won the U.S. Open Sectional in Japan.