Corey Pereira won the California State Fair Amateur on Monday by two shots.

Corey Pereira won the California State Fair Amateur on Monday by two shots.